4 Giá trị cốt lõi

– Đạo đức, liêm chính

– Lấy khách hàng làm trung tâm (sự tận tâm)

– Chủ động học hỏi và giải quyết vấn đề

– Chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể

– Sáng tạo, tư duy đổi mới, không ngừng thay đổi

– Cam kết giữ lời hứa

5 Văn hoá ứng xử

“Văn hóa là sức mạnh nội sinh của sự phát triển”

1/Đạo đức, liêm chính:

-Với đội ngũ lãnh đạo: Hecatech luôn coi trọng giá trị đạo đức, sự liêm chính nhằm mục tiêu xây dựng niềm tin về chính sách, chất lượng sản phẩm và sự tín nhiệm của khách hàng. Luôn tuân thủ quy tắc và chuẩn mực chung trong quản trị chất lượng. Liêm chính, trung thực, ngay thẳng không vụ lợi cá nhân.

-Với đội ngũ: luôn hướng đến và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, quy chế cấp trên ban hành, góp phần phát triển, hoàn thiện các quy định và quy chế này. Luôn tôn trọng các quy tắc trong giao tiếp: Lịch thiệp, trung thực khách quan, minh bạch, công bằng và bình đẳng trong giải quyết các công việc với khách hàng cũng như trong nội bộ Công ty.

2/Lấy KH làm trung tâm:

Với phương châm “Đặt khách hàng là trung tâm”

– Khách hàng là sự tồn tại của chúng ta”. Mỗi CBNV của Hecatech khi giao tiếp với khách hàng phải thể hiện thái độ thân thiện, sự văn minh lịch sự, tôn trọng khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm. Luôn giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định, quy trình làm việc của công ty với tinh thần “Phục vụ tốt để kinh doanh có hiệu quả”, Vì thế, chúng tôi quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn tận tâm, đầu tư trí tuệ cho công việc, luôn có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, luôn mang sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho đối tác và khách hang.

3/Chủ động học hỏi và giải quyết vấn đề

Không đổ lỗi, mà khi phát hiện một vấn đề cần cải thiện hay giải quyết, chúng ta – toàn thể CBNV Hecatech hãy chủ động tìm tòi, học hỏi và chủ động đưa ra phương án để giải quyết vấn đề. Hãy hành động để vấn đề tồn tại đó được giải quyết một cách triệt để nhất có giá trị nhất vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

4/Chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể:

-Nhằm nêu cao sự tôn trọng đối với mọi đối tác và khách hàng, hecatech coi trọng xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ và hài hòa, sự cảm thông và sẵn sàng chia sẻ lẫn nhau trong đội ngũ nhân sự, đồng thời cam kết và mong muốn tất cả nhân viên và các đối tác, khách hàng luôn hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, trung thực, cởi mở, bình đẳng, gắn bó mật thiết để cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự thành công và tiến bộ. Sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể đội ngũ là thể hiện ý chí của tập thể, vì thế chúng tôi luôn trân trọng những thành quả đã đạt được và coi tinh thần đoàn kết, hợp tác và lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu đề ra.

5/Sáng tạo, tư duy đổi mới, không ngừng thay đổi:

Thực hiện tốt phương châm hành động là: Chủ động trong công việc – luôn sáng tạo và đổi mới tư duy. Tập thể CBNV Hecatech, quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa, trong đó mọi người phát huy được sức sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, phát minh sáng kiến cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ; cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất với mục đích đưa Công ty phát triển một cách bền vững, toàn diện.

+ Phát huy sáng tạo, không ngừng học hỏi và liên tục cải tiến phương pháp làm việc.

+ Luôn nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng quy mô kinh doanh nhằm đám ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hang và thay đổi ý thức hành vi người tiêu dùng là trách nhiệm và sự phát triển của chúng tôi.

6/Cam kết giữ lời hứa:

Nói là làm, làm đúng cam kết, đúng với những gì mình phát ngôn, nhất quán từ lời nói đến hành động, đặt chữ “Tín” lên hàng đầu trong suy nghĩ và hành động. Giữ chữ “tín” là nguyên tắc hàng đầu, là chuẩn mực đạo đức trong tất cả các mối quan hệ, trong gia đình, tập thể CBNV và với đối tác, khách hàng. Đây chính là sự cam kết về “lòng tin” và “quan hệ tin cậy”.Hecatech luôn ý thức rằng, trong kinh doanh phải lấy sự chân thành để đổi lấy sự tin tưởng của khách hàng… Nếu không làm được điều này, những thành công của hecatech cũng chỉ là thứ phù du không có gốc rễ. Vì vậy hecatech cam kết luôn giữ chữ tín, luôn giữ lời hứa trong từng việc làm và lời nói của mình với đồng nghiệp, với khách hàng và đối tác.