Tầm nhìn 

Hecatech tìm kiếm sự tôn trọng và những ghi nhận tại Việt Nam cũng như các thị trường mới nổi trong khu vực với mô hình kinh doanh bền vững và đổi mới, trở thành đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam về cung cấp các sản phẩm bền vững cho sức khoẻ và môi trường.

Sứ mệnh 

Tạo ra ảnh hưởng tích cực và những đóng góp có giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Chiến lược
 

Chúng ta đang đối mặt với một kỷ nguyên thay đổi theo cấp số nhân. Sự hội tụ của các công nghệ đã thay đổi cách tương tác giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hecatech tập trung xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh với những lợi thế cạnh tranh có sẵn, cách làm kinh doanh bền vững và đổi mới dựa trên các xu hướng đổi mới trên thế giới , bắt kịp và ứng biến kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế vĩ mô và vi mô , sự thay đổi về các xu hướng công nghệ , sự thay đổi về hành vi người tiêu dùng .

Văn hóa doanh nghiệp  

Phát triển các nhà lãnh đạo tương lai:

Tại Hecatech, mỗi một một thành viên đều được đào tạo và học hỏi để trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Chúng tôi tin rằng học hỏi cách phát triển bản thân là một kỹ năng lãnh đạo cốt lõi của thế kỷ 21. Các thành viên Hecatech được thúc đẩy kĩ năng lãnh đạo thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, networking, trải nghiệm và “training-on-job”. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho các thành viên kết nối, chia sẻ tư duy và nguồn lực sáng tạo. Phát triển tài năng tập trung vào việc mở rộng kiến thức, kỹ năng và khả năng tổ chức, cũng như nâng cao năng suất và tiềm năng lãnh đạo.

Xây dựng hệ thống nguyên tắc:

– Sáng tạo và chủ động

– Trách nhiệm

– Hợp tác

– Chính trực

– Hướng tới kết quả